HomeHefop 3.2.2. Pej III.

 Nyomtatás
HEFOP-3.2.2 pályázat – „Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben”

III.
Projekt Előrehaladási Jelentés

Pályázat azonosítója:  ; HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0033/1.0
Elszámolási időszak: 2006. október 01. - 2007. március 31.

Összefoglaló


 Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht. konzorciumi partnereivel – Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Balmazújváros Város Önkormányzata – 360.687.500,- forint támogatáshoz jutott.


             
Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült harmadik jelentést foglalja össze, melyet 2007. április 16-án nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.

         

A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban
lezajlott a Konzultatív Testületi Ülés (2006. november 27-28.) és a Konzorciumi Fórum (2007. január 17-18.). A Konzultatív Testületi Ülésen (KTÜ; tapasztalatcserét célzó rendezvény a magyarországi TISZK-ek részvételével: 2 napos rendezvény a debreceni Kölcsey-központban) kb. 60 fő vett részt. A konferencián tájékoztató előadás hangzott el az NFT II-ről, a feladatátadással járó eljárásrendi változásokról, a monitoringot érintő eljárásrendi változásokról, valamint pénzügyi és informatikai szekción vehettek részt a meghívottak.


           
A Konzorciumi Fórum témája a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése, a projektek jelenlegi állása, a képzési program lebonyolítása volt. A rendezvényen a konzorciumi önkormányzatok oktatási és gazdasági ügyekben illetékes vezetői, a partnerintézmények iskolaigazgatói, szakmai igazgató helyettesei és a gazdasági egység vezetők és a projektmenedzsment tagjai vettek részt.
          

Szakmai szolgáltatások igénybevétele tekintetében az első részteljesítés eredményeképpen megtörtént a multimédiás továbbképzési anyag kidolgozása, szakmai idegen nyelv oktatási módszertanának kidolgozása, projektmódszertani tananyag kidolgozása, szociális érzékenység attitűdjének erősítése programhoz kapcsolódó tréninganyag kidolgozása, kommunikációs fejlesztés tréninganyagának kidolgozása, tanácsadói kompetenciák fejlesztéséhez háttéranyagok kidolgozása, gyakorlati képzésben részt vevő szakemberek és kamarai szakértők képzési program kidolgozása, pályaválasztási és orientációs tevékenységhez kapcsolódó program tréninganyagának kidolgozása.
           

A jelentéssel érintett időszakban elindult a tanulói motivációt segítő képzések (ismerkedés a munka világával program) szervezése a 11. és 12. osztályosok számára, melyhez az érintett intézmények (iskolák) részéről szakmánként 30 fős csoportok kerülnek összeállításra, mely során fokozott diszkriminációmentességet juttatunk érvényre.
           

A következő 3 hónapban elindul a honlap működésére vonatkozó képzés, tananyagfejlesztő szakképzési szakértők továbbképzése, önálló tananyagfejlesztés
és a képzéshez szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése.dsc_3277_1.jpg

dsc_3309_1.jpg
Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.