HomeHEFOP 4.1.1 PEJ

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat – „Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben”I.Projekt Előrehaladási JelentésPályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0
Elszámolási időszak: 2005. június 1. - 2006. március 31.Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht. 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.

Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült első negyedéves jelentést foglalja össze, melyet 2006. április 14-én nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.

A program közvetlen célkitűzése röviden összefoglalva: a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitűzések eléréséhez.


tiszkfiuk_1.jpg

,,Ilyenek voltunk”A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban elindult a megvalósító szervezet bútor és informatikai eszközeinek beszerzése központosított közbeszerzés keretében. Konzorciumi partnerünk, Debrecen Megyei Jogú Város által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként elkészült az engedélyes építési terv. Kiválasztásra került a projektvezető, a műszaki vezető, az informatikai vezető, a KMB és KIB tanácsadó, a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló és a közbeszerzési tanácsadó személye.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységünk keretében a Debrecen TISZK honlapja tervezés alatt áll, a domain név regisztrációja, valamint a projektmenedzsment e-mail címeinek kialakítása megtörtént. A Debrecen Városi Televízió (DTV) több alkalommal riportban és interjú formájában beszámolt a TISZK aktuális helyzetéről.

A következő 3 hónapban tervezzük az építési tevékenységet elvégző vállalkozó közbeszerzési eljárással való kiválasztását.

A támogatási szerződés aláírásának későbbi időpontja (2006. február 13.) azonban nehézséget okoz a megvalósítás ütemezésének pontos betartásában, ezért az aláírást követően elindítottuk a projekt ütemezésének átdolgozását.

A felújításra váró központi képzőhelyen kialakításra kerül:  • 80 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely/multifunkciós közösségi tér nettó 3471 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel;

  • a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek;

  • elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel, illetve IKT-eszközökkel való felszerelését;

  • a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát;

  • biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok)A partnerek együttműködését a projekt keretében létrehozott e-szolgáltató központon moduljain keresztül biztosítjuk. Az e-szolgáltató központ biztosítja:  • a TISZK központban üzembe helyezett eszközök gyakorlatorientált pedagógus továbbképzési hátterét;

  • a programban résztvevő iskolák tanulói számára a TISZK központban kialakított tanműhelyek eszközeinek kezeléséhez szükséges e-tanulási lehetőséget;

  • a tanulói teljesítmény, szociális és szakmai kompetencia fejlődésének valamint a tanulói motiváció mérésének eszközrendszerét;

  • a tanulók pályaorientációjához valamint a tanulói és tanári pályatervezéshez, karrier-tanácsadáshoz szükséges információs hátteret.  

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.