HomeHEFOP 4.1.1 PEJ X.

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat - "Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben"

X. Projekt Előrehaladási Jelentés


Pályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0


Elszámolási időszak: 2007. október 01. - 2007. december 31.


Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht., valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.
Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült egyszerűsített jelentést foglalja össze, melyet 2008. február 26-án nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.
A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban az eszközök (IKT, bútorok, egyéb gépek és berendezések) teljes körűen leszállításra kerültek, ezek installációja befejeződött, próbaüzem munkafolyamatai lezárultak és a projektzárás munkafolyamatai lezárultak.
A program közvetlen célkitűzése az volt, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitűzések eléréséhez.
A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó fejlesztés járult hozzá, melynek keretében:  • 81 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely/multifunkciós közösségi tér került kialakításra nettó 3.498,86 m2 alapterületen (ebből 1.959,71 m2 közösségi tér), összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel;

  • 218 db nagysebességű hálózati végpont létesült;

  • az infrastrukturális fejlesztésekből 7.782 tanuló részesült;

  • a helyiségek méretezésénél a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére törekedtünk, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek;

  • elvégeztük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel, illetve IKT-eszközökkel való felszerelését (a Kbt. betartásával);

  • a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztettük a TISZK belső informatikai hálózatát;

  • biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élők részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok).


A program megvalósítása során különös figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program megvalósítása során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárult a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.
Az ESZA Kht. mint a projekt végrehajtását kísérő és felügyelő közreműködő szervezet a megvalósítás teljes időtartama alatt megfelelő asszisztenciát nyújtott a menedzsment számára. A kijelölt jogi és szakmai kapcsolattartók folyamatos elérhetősége biztosított volt, úgy telefonon, mint e-mailben. Az előrehaladási jelentések, elszámolások és szerződésmódosítások során felmerült kérdéseinkre gyors és használható válaszokat kaptunk, az együttműködés, kommunikáció mindvégig gördülékenyen és hatékonyan zajlott, a kisebb technikai problémák megoldásában felkészült kollégák segédkeztek.
Az élethosszig történő tanulás igényének és készségének kialakításához, illetve annak a felnőttképzés és távoktatás keretében történő megvalósításához mind a közismereti, mind az orientációs, mind a szakmacsoportos alapozó, illetve szakmai képzésben jól hasznosítható a kialakított tárgyi infrastruktúra, de képzések keretében a pedagógusok részére szükséges a megfelelő kompetenciák kialakítása, megerősítése, különös tekintettel arra, hogy a moduláris képzésnek illetve az IKT alapú képzésnek (e-tanulás tananyagai, multimédiás oktatás stb.) egyre nagyobb a szerepe.
A projekt keretében megvalósuló építési beruházás során elvégeztük a létrehozott helyiségek legkorszerűbb IKT-eszközökkel (a perifériákat is tartalmazó számítástechnikai géppark és speciális bútorzat) való komplett felszerelését is. A nagysebességű hálózati végpontok számát - a (szak)tantermek számához igazodóan - eredetileg 168-ra terveztük, végül azonban ennél 50-nel több, összesen 218 valósult meg.
A kialakított informatikai hálózat célja egy olyan biztonságos, stabilan működő informatikai rendszer megteremtése volt, amely nagyobb terhelés esetén is megbízhatóan és sebességvesztés nélkül képes működni.


__j_k__p_X.png


Balról jobbra: Hajnal János a Debrecen TISZK Kht. ügyvezetője, Dr. Tiba István Balmazújváros Város polgármestere, Kósa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere és Kiss Attila Hajdúböszörmény Város polgármestere a központi képzőhely épületének átadó ünnepségén

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.