HomeHEFOP 4.1.1 PEJ II.

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat – „Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben”


II. Projekt Előrehaladási JelentésPályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0
Elszámolási időszak: 2006. április 01. - 2006. június 30.
Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht., valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.


Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült második negyedéves jelentést foglalja össze, melyet 2006. július 14-én nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.


A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban az építési tevékenységet elvégző vállalkozó kiválasztására szolgáló közbeszerzés megjelentetése elindult, elkészült a tender terv és kiválasztásra került a műszaki ellenőr személye. A közbeszerzési eljárások kiírására a gép és eszközbeszerzés területén csak azt követően kerül sor, ha megtörtént az építési vállalkozó kiválasztása és konkrét időponttal rendelkezünk a munkálatok befejezésére.


A megvalósító szervezet bútor és informatikai eszközei központosított közbeszerzés keretében leszállításra kerültek.
Sor került 2006. május 11-én a Konzorciumi Irányító Bizottság és a Monitoring Bizottság alakuló ülésére.


A konzorciumi irányító bizottság 4 tagból áll, tagjai a társaság tagjai által delegált egy-egy személy, valamint a Debrecen TISZK Kht. ügyvezetője. A konzorciumi irányító bizottság elnöke a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tag. A konzorciumi irányító bizottság döntési, véleményezési, javaslattételi és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.

A monitoring bizottság három tagból áll, tagjait a társaság tagjai delegálják, illetve hívják vissza a következők szerint: Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzata egy-egy személyt delegál.  • A Monitoring Bizottság feladatai:a program helyzetének és előrehaladásának figyelemmel kísérése,

  • a program tervszerűségének biztosítása,

  • a program céljai megvalósulásának nyomon követése,

  • a jogszabályban, társasági szerződésben, vagy a jelen projektirányítási kézikönyvben, illetve a szervezeti és működési szabályzatban foglalt működési rend és eljárási szabályok betartásának ellenőrzése,

  • a programmal kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése,

  • a tevékenységek és feladatok ütemterv szerinti előrehaladásának ellenőrzése.Az elkövetkezendő 3 hónapban tervezzük: az építési tevékenységet elvégző vállalkozó közbeszerzési eljárással való kiválasztását; az eszközbeszerzés (IKT) szállítói közbeszerzési eljárással való kiválasztását; az eszközbeszerzés (bútorozás és belső építészet) szállítói közbeszerzési eljárással való kiválasztását és az eszközbeszerzés (egyéb eszközök és gépek) szállítói közbeszerzési eljárással való kiválasztását.


20060512_1_1.jpg


Halász D. János Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere,Hajnal János a Debrecen TISZK Kht. ügyvezetője és Lénárd Gábor projektmenedzser sajtótájékoztatója 2006. 05. 12-én

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.