HomeHEFOP 4.1.1 PEJ IV.

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat - "Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben"


IV. Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentés


Pályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0


Elszámolási időszak: 2006. október 01. - 2007. január 22.


Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht., valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.
Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült egyszerűsített jelentést foglalja össze, melyet 2007. január 22-én nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.
Az elszámolási időszak alatt a következő jogszabályi változás állt be: a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM rendeletet 2006. október 20-án a 8/2006. (X.20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet módosította, mely a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szól. A változás arra vonatkozik, hogy a kötelező projekt előrehaladási jelentések benyújtása 6 havonta történik. A jogszabály kihirdetési dátumát követő 30. napon lépett hatályba, azaz 2006. november 20-tól. A PEJ-ek benyújtási időszaka között, amennyiben kifizetést szeretne a kedvezményezett igényelni, ezt Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentés (EPEJ) formájában lehet megtenni.
Az egyszerűsített jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban az építési munkák kivitelezése, az IKT és egyéb eszközök közbeszerzésének előkészítése és az egyéb eszközök közbeszerzésének kiírása van folyamatban.

P1010004_1.JPG 


A kivitelezési munkák
Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.