HomeHEFOP 4.1.1 PEJ V.

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat – „Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben”


V. Projekt Előrehaladási Jelentés


Pályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0


Elszámolási időszak: 2006. október 01. – 2007. március 31.


Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht., valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.
Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült egyszerűsített jelentést foglalja össze, melyet 2007. április 16-án nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.
A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban az építési tevékenység munkafolyamatai lezárulnak, az eszközbeszerzés (IKT, bútorozás és egyéb eszközök, gépek) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek.
Az építési beruházás során betartottuk a hazai és EU-s környezetvédelmi normákat, a tervezés során pedig figyelembe vettük a helyi környezet állapotát és az erőforrások rendelkezésre állását, valamint igyekeztünk a zöldfelületet lehetőség szerint érintetlenül hagyni, a megsérülő és kivágásra kerülő növényzet teljes körű pótlása mellett.
A disszeminációs tevékenység során a honlap megjelenésével a nyomdai úton előállított (print alapú) termékek lehetőség szerinti lecsökkentését kívánjuk elérni, az on-line média eszközeit hangsúlyozni.
A tervezés során környezetkímélő építészeti megoldások alkalmazását választottuk (fűtési rendszer terén a legkevésbé terhelő távfűtés, nyílászárók hőszigetelési mutatói, hőszigetelő falazó-anyagok és burkolatok használata).
Elemgyűjtő (mely alkalmas az összegyűjtött elemek ártalmatlanításra történő átadására) és szelektív hulladékgyűjtést lehetővé tévő kukák lesznek elhelyezve a Központi Képzőhely intézményének területén.
A beszerzendő IKT- eszközök kapcsán alacsony energiafelhasználású (és a hallgatók látását kevésbé károsító) TFT monitorok beszerzését irányozzuk elő.
A projekt során a projektmenedzsmenti programelemek munkaidőben valósulnak meg, csökkentve ezzel a helyiségek energiaköltségét (mesterséges világítás helyett természetes világítás). A jelenleg főként irodai, adminisztrációs tevékenység során megvalósuló tevékenységek: kétoldalas nyomtatás, szelektív hulladékgyűjtés, alacsony energiafelhasználású TFT monitorok, valamint újrahasznosított géppapír használata.


__j_k__p_V.png


A felújítást követően a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ épülete

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.