HomeHEFOP 4.1.1 PEJ IX.

 Nyomtatás

HEFOP-4.1.1 pályázat – „Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben” 


IX. Projekt Előrehaladási Jelentés


Pályázat azonosítója: HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0013/1.0


Elszámolási időszak: 2007. április 01. – 2007. szeptember 30.


Összefoglaló


Az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásából megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program nyerteseként a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Kht., valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 713.000.000,- forint támogatáshoz jutott.
Jelen beszámoló a projekt előrehaladásáról készült egyszerűsített jelentést foglalja össze, melyet 2007. október 15-én nyújtottunk be a pályázatkezelő szervekhez. A tájékoztatás és nyilvánosság elveinek megfelelően a negyedéves jelentés összefoglalóját minden érdeklődő és érintett számára megismerhetővé teszünk.
A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban három egyszerűsített (VI.; VII.; VIII. számú) jelentést adtunk be, ezek összegzésére a IX. jelentésben került sor.
A 4.1.1-es projekt keretében 2007. márciusában műszaki átadás-átvétellel zárult építési beruházást követően a gyakorlati képzőhely épülete megkapta a használatbavételi engedélyt. Az építmény a tervezés és az előírások eredményeképp biztosítja az akadálymentes közlekedést a mozgáskorlátozottak és a testi fogyatékkal élők számára.
Beszerzésre és kialakításra kerültek az ívhegesztő műhely fülkéi, számítástechnikai eszközök, nyelvi labor, CNC és hegesztőműhely eszközei, teljes laborváltozatú szimulációs program, számítógép vezérlésű multimédiás oktató és mérő labor , tanbolt és tanbüfé eszközei, hűtő és hűtetlen berendezések, központi elszívó- és szűrőrendszer, élhajlítógép, lemezhengerlőgép, lemezolló és táblaolló, tanbolt munkavédelmi eszközei, oktató falitáblák, számítástechnikai sorozatok (faliképek), vetítővásznak, falitáblák, klímaszerelő tanműhely eszközei stb..
2007. június 15-ével emlékeztető táblát készítettünk és helyeztünk el a projektmegvalósítás helyszínén (TISZK központi képzőhely), mely révén az érintettek és a nagyközönség tájékoztatása a fenntartási időszakban is megvalósul majd.
2007. szeptemberében tapasztalatcsere céljából látogatás tettünk a földrajzilag szomszédos Nyírvidék TISZK Kht.-nél, melyre következőleg ugyanezen hó 20-án a nyíregyháziak is meglátogattak bennünket. Szintén ősszel japán befektetői csoport érkezett hozzánk és tekintette meg eddigi fejlesztéseinket, a meglévő képzési környezetet.


__j_k__p_IX_1.png


A Nyírvidék TISZK munkatársai nálunk


__j_k__p_IX_2.png


Mi is meglátogattuk a Nyírvidék TISZK-et

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.