HomeArchívum / HEFOP 3.2.2 projekt

 Nyomtatás

A HEFOP-3.2.2 program általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az NFT HEFOP és a magyar Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit.

A fejlesztés hatására létrejövő korszerűbb intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten.

A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához.

A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható.

A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megtörténik a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megtörténik a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők és a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítésére és továbbképzésére. A TISZK koordinálásával hozzájárulunk a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez a "legjobb gyakorlatok" (best practices) elterjesztésével és a különféle képzési programok összehangolásával.

A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó szakmai fejlesztés, amelynek keretében elvégzendő részfeladatok a következők:

  • Szervezetfejlesztés
  • Szakmai fejlesztési tevékenység
  • Továbbképzési tevékenység
  • Közösségi funkciók fejlesztése
  • Tanácsadási tevékenység
  • Nyomon követési és értékelési tevékenység 

A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program megvalósítása során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.