HomeArchívum / HEFOP 4.1.1 projekt

 Nyomtatás

A HEFOP 4.1.1 program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitűzések eléréséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó fejlesztés, amelynek keretében:

  • 80 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely/multifunkciós közösségi tér kerül kialakításra nettó3471 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel
  • a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek
  • elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel, illetve IKT-eszközökkel való felszerelését
  • a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát
  • biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok)

A partnerek együttműködését a projekt keretében létrehozott e-szolgáltató központon moduljain keresztül biztosítjuk. Az e-szolgáltató központ biztosítja:

  • a TISZK központban üzembe helyezett eszközök gyakorlatorientált pedagógus továbbképzési hátterét
  • a programban résztvevő iskolák tanulói számára a TISZK központban kialakított tanműhelyek eszközeinek kezeléséhez szükséges e-tanulási lehetőséget
  • a tanulói teljesítmény, szociális és szakmai kompetencia fejlődésének valamint a tanulói motiváció mérésének eszközrendszerét
  • a tanulók pályaorientációjához valamint a tanulói és tanári pályatervezéshez, karrier-tanácsadáshoz szükséges információs hátteret.

 

A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program megvalósítása során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.
Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.