HomeKísérő- és motivációs levél

 Nyomtatás

A kísérőlevél az önéletrajzzal és mellékleteivel alkotja azt a pályázati anyagot, amelyet a leendő munkáltatónak kell benyújtani. A levél célja, hogy felkeltse az érdeklődést a pályázó iránt és a munkáltató kézbe vegye és elolvassa önéletrajzát. A kísérőlevél az a dokumentum, amely az általánosan megírt önéletrajzot egyedivé teszi, kiemelve annak az adott álláshely betöltéséhez leginkább fontos részeit. Kísérőlevél nélkül ne küldjük el az önéletrajzot egyetlen munkáltatónak se!

A kísérőlevél típusai

Az önéletrajzzal együtt benyújtott kísérőlevél: A kísérőlevél ebben az esetben rövid, legfeljebb fél oldal terjedelmű, amelyben az adott álláshoz leginkább kapcsolódó képességeket és ismereteket érdemes kiemelni. A rövid terjedelme ellenére alkalmasnak kell lennie, hogy a munkáltató beazonosíthassa, hogy pontosan milyen állásra érkezett a levél és azt is, hogy kér-e személyes megbeszélést.

Feltételezett álláslehetőség kapcsán írt levél: Ebben a típusú levélben fel kell kelteni a munkáltató kíváncsiságát ahhoz, hogy az önéletrajzát kézbe vegye. Olyan információkat kell közölnie, amivel megragadja az olvasó figyelmét, és egyben továbbolvasásra ösztönzi.

A pályázat részei: kísérőlevél,önéletrajz

A pályázat kiegészítő részei: bizonyítványmásolatok, fénykép, ajánlások

Külön kérésre csatolt dokumentumok: referenciamunka, erkölcsi bizonyítvány

A kísérőlevél külalakja • A kísérőlevél terjedelme általában fél és egy oldal között lehet.

 • Használjon jó minőségű, A/4-es méretű, sima fehér lapot!

 • A levelet szövegszerkesztővel készítse el, csak akkor írjon kézzel, ha ezt külön kérik!

 • A levélnek mindig esztétikusnak és szépnek kell lennie. Használjon széles margókat és kerülje az áthúzásokat és utólagos javításokat!

 • Ne rövidítsen a kísérőlevélben, még a dátumokat se!

 • A levélnek helyesírás szempontjából hibátlannak kell lennie.

 • Kísérőlevelét önéletrajzával együtt A/4-es borítékba, összehajtás nélkül tegye be!


A kísérőlevél tartalmi elemei • A kísérőlevelet minden esetben megadott személynek kell címezni. Kerülje a Tisztelt Cím vagy Tisztelt Hölgyem/Uram megszólításokat!

 • A megszólításnak és a levél befejezésének összhangban kell egymással lennie.

 • Használható formák: Tisztelt - Tisztelettel és a Kedves - Üdvözlettel.

 • A levél megfogalmazásakor világos, rövid mondatokat használjon!

 • Hangsúlyozza, mit nyerhet alkalmazásával a leendő munkáltatója!

 • Nem kell mindent megindokolnia.

 • Ne hívja fel a figyelmet a gyenge pontjaira!

 • Ne mentegetődzön!

 • Kerülje a szakszavakat és a különféle szleng kifejezéseket!

 • Ne sürgesse leendő munkáltatóját!


Motivációs levél

Minden céghez egyedi, a meghirdetett elvárásokhoz, képességekhez, szükséges gyakorlathoz igazodó, kissé személyes hangvételű kísérőlevelet küldjünk. Akkor jó a levél, ha csak arra az egy állásajánlatra küldhetjük el.

A motivációs, más szóval kísérő levél több célt is szolgál. Az első, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését, és arra késztesse, hogy gondosan, figyelmesen olvassa végig önéletrajzunkat. A második, hogy az önéletrajzot kiegészítve több információt mondjunk el magunkról: mi a legfőbb motivációnk, milyen személyes elvárásaink, céljaink vannak, megmutathatjuk a munkáltatónak, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak. A harmadik, hogy megcsillantsunk valamit saját személyiségünkből, értékrendünkből.

Tapasztalat: a HR menedzserek és a fejvadászok először a motivációs levelet olvassák el, és csak azt követően az önéletrajzot!

A motivációs levél felépítése


Hasonlóan az önéletrajzhoz, szintén nyomtatott formában kell elkészíteni, lehetőleg ugyanazokkal a formai jegyekkel (betűtípus és nagyság, margók, tagolás, stb.). Figyeljünk arra, hogy az írás ne legyen terjengős, terjedelme soha ne legyen több egy oldalnál. Legyen emellett átlátható, könnyen olvasható: fontos, hogy az olvasó rögtön megtalálja azt a részletet, amire kíváncsi. A levélnek, sugallnia kell, hogy kizárólag a szóban forgó álláshirdetés kapcsán született. Ezért is mindig ellenőrizzük a keltezést a végén, hogy naprakész legyen.

Stílus: Három szó jellemezze a kísérőlevelet: egyszerű, tényszerű és rövid. Egyenesen, nyíltan és célratörően kell fogalmazni. Levelünknek azt kell közvetítenie olvasója felé, hogy képesek vagyunk elköteleződni, lelkesedni egy cég vagy egy tevékenység iránt. Fontos, hogy kedves, pozitív, optimista személy benyomását keltsük. Tegyük kíváncsivá olvasónkat! Mielőtt elkezdjük írni a levelet, üljünk le és gondoljuk végig, hogy a fenti cél elérése érdekében mit kell a levélbe írnunk. Próbáljunk meg a levél olvasójának fejével gondolkodni, még ha ez nem is könnyű feladat.

Címzés: Hivatalos levél formájában írjuk, a lap bal felső sarkába kerüljön a címzett neve, beosztása, illetve a küldő neve és címe, a lap aljára pedig a dátum és az aláírás. A levél mindig névre szól, tehát címzés előtt tudjuk meg, ki foglalkozik a felvétellel, és mi a pontos beosztása.

Megszólítás: Törekedjünk arra, hogy névre szóló legyen a megszólítás, ne csak Hölgyem/Uram vagy Tisztelt cím álljon ott. Egy kis kutatómunkával könnyen kideríthető a címzett neve, ha más úton-módon nem közölték velünk (telefon, internet stb.). A név mellett a megfelelő cím álljon: Asszony, Úr, Úrhölgy. A hölgyeknél ne hagyjuk el a keresztnevet, férfiaknál elegendő a vezetéknév (Tisztelt Tóth Úr!). Ügyeljünk a név és a beosztás pontos leírására. Nagyon fontos a helyesírás (főleg a nevek), ezért érdemes többször elolvasni, mielőtt kiadnánk a kezünkből! A megszólítás a levél tetején középen álljon.

Hogyan kerültünk vele kapcsolatba, hivatkozás: A levél első mondataiban kell leírni, hogy honnan szereztünk tudomást az álláslehetőségről (internet, újság, ismerős stb.). Fontos itt megnevezni a pozíciót és az adott hirdetés azonosító kódját is, hiszen előfordulhat, hogy a vállalat egyszerre több álláshirdetést adott fel, s így egyszerűbb beazonosítani, melyik hirdetésre jelentkeztünk.

Miért, mi célból pályázunk: Ebben a szakaszban fejtsük ki, hogy miért tetszett meg a hirdetés, miért szeretnénk éppen ennél a cégnél és ebben a munkakörben dolgozni, írjuk le karriercéljainkat. Szimpátiát kelthetünk, ha például azt írjuk: „Régóta figyelem a cég működését, és örömmel vennék részt egy ilyen dinamikus csapat munkájában.” Meg kell magyaráznunk, miért vagyunk mi a legalkalmasabb jelöltek. Írjuk le azon képességeinket, tapasztalatainkat, végzettségünket, eddigi munkaköreinket, feladatainkat, melyek szerint mi vagyunk a legmegfelelőbbek a pozíció betöltésére. Emeljük ki, mi az, amivel a jövőben hozzájárulunk majd a cég sikereihez, építéséhez. Ne arról írjunk, amit mi szeretnénk megtanulni az állás elnyerése után (pályakezdőknél ez gyakori hiba), hanem azt hangsúlyozzuk, hogy a vállalatnak milyen haszna származik abból, ha bennünket alkalmaz.

Ha nem egy konkrét hirdetésre jelentkezünk, hanem csak adatbázisba, akkor azt írjuk le, hogy mely területen szeretnénk elhelyezkedni, mit szeretnénk csinálni, elérni, pontosan milyen munkakörök után érdeklődünk. Célszerű kiválasztani a legfontosabb lehetőségeket.


Fizetési igényekről nem ajánlatos itt említést tenni, az legyen mindig személyes találkozó tárgya.Ami az önéletrajzból kimaradt: a motiváció


A levélnek, azt kell közvetítenie olvasója felé, hogy valóban érdekel bennünket a cég tevékenysége. Ezért itt írjunk le minden fontos információt, ami már nem fért bele az önéletrajzba, de fontosnak tartjuk. Fogalmazzuk meg, hogy miért érdekel az állás, mennyire van szakmai célkitűzéseinkkel összhangban az általuk kínált munkakör; hangsúlyozzuk, hogy hosszú távon gondolkodunk (ennek üzenete: munkáltatónk is hosszú távon számíthat ránk). Itt a motiváltságon van a hangsúly, legfontosabb, hogy szándékunkban álljon a siker. Segítsük az olvasót (a személyzeti felelőst vagy a vezetőt) abban, hogy felismerje, karriercélunk hogyan egyeztethető össze a vállalati célokkal. Ha a munka jellege ezt nem követeli meg, akkor ez a rész nyugodtan mellőzhető.

Hogyan fogjuk felvenni a kapcsolatot? A befejező rész ne lezárás legyen, hanem a jövőbeni kapcsolatépítésről szóljon. Tájékoztassuk a címzettet, hogy mikor és hogyan fogunk kapcsolatba lépni vele. Kérjünk időpontot személyes találkozóra: „Szíves hozzájárulásával néhány nap múlva megkeresem Önt telefonon egy lehetséges személyes találkozó időpontjának egyeztetése céljából.”

Elköszönés: Udvarias legyen, a leginkább megfelelő forma: Tisztelettel, vagy Szívélyes üdvözlettel. Hosszabb formulák: A mielőbbi személyes találkozás reményében maradok őszinte tisztelettel, vagy: Addig is maradok őszinte tisztelője. Feltétlenül kézzel írjuk alá levelünket, és nevünk mellett tüntessük fel elérhetőségünket is.

Mellékletek: Motivációs levelet önmagában nem szokás küldeni. Önéletrajzot mindenképpen csatoljunk hozzá (pontosabb megfogalmazás, hogy a kísérőlevelet mellékeljük a CV elé, mint egyfajta „borítólapot”). Társíthatunk még bizonyítványokat, diplomamásolatot, ha kértek, erkölcsi bizonyítványt, referencia levelet.

Mit ne írjunk bele egy motivációs levélbe?
 • Ne ismételjük meg önéletrajzunk tartalmát.

 • Önéletrajz, motivációs levél írásakor kerülendőek az idegen szavak, szakkifejezések.

 • Ne használjunk töltelékszavakat sem, ne bonyolódjunk körmondatokba, képzavarba.

 • Csak igazat állítsunk magunkról.

 • Kerüljük a sablonokat, közhelyeket (pl. agilis, kreatív, intelligens, jó megjelenésű, dekoratív, önálló, jó kommunikációs készségű stb), mivel ezek sokszor sztereotípiák, melyeket nem a valódi elvárásoknak megfelelően helyeznek el a hirdetésben. Törekedjünk másként, saját szavainkkal megfogalmazni tulajdonságainkat, amelyeket fontosnak tartunk kidomborítani. Keltsük fel az érdeklődést, hogy önéletrajzunkat kíváncsian olvassák.

 • Soha ne írjunk arról, amire még nem vagyunk képesek, és ne sajnálkozzunk nem létező képzettségünk, adottságunk, gyakorlatunk miatt. Önmagunkkal kapcsolatban csak végső esetben, pontos cél érdekében használjunk negatív csengésű szavakat.

 • Igyekezzünk kerülni a tagadó („A Java-t még alig tanulmányoztam, de...”), és a feltételes módú mondatok („Szerintem be tudnám bizonyítani, hogy...”) használatát.

 • Ne csak a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásokhoz igazodjunk, hanem képzeljük el, hogy szerintünk mi mindenre van szükség az adott pozícióban, és említsük meg ezeket is. Pláne ha egyik erényünkről van szó.

 • Pályakezdők gyakori hibája, hogy első munkahelyüktől várják a „tapasztalat” megszerzését, ad absurdum „ugródeszkának” tekintik első alkalmazójukat.
Tartsuk szem előtt, hogy mindössze önéletrajzunk és motivációs levelünk alapján fognak bennünket megítélni. Ezért fordítsunk elég időt és energiát e papírjaink rendes elkészítésére.
Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.