HomeMagunkról

 Nyomtatás

A Debrecen TISZK Nonprofit

 Közhasznú Kft.

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2005-ben került alapításra.

 

Alapító tagjai:

Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Balmazújváros
Város Önkormányzata
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata


A társaság közhasznú feladatai:

 • tudományos tevékenység
 • kutatás, nevelés és oktatás
 • képességfejlesztés
 • ismeretterjesztés
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Euro atlanti integráció elősegítése közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.


A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében:

 • együttműködik a gazdasági szereplőkkel a pályakezdők elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében
 • a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására
 • a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és a roma fiatalok szakképzésbe történő belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének támogatása
 • segíti az illetékességi területén együttműködő szakképző intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését

A társaság célkitűzése, hogy a Debrecen TISZK-ben megfelelő fizikai környezet álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a munkaerő piaci szükségletek kielégítéséhez.

A Debrecen TISZK NK Kft. több mint 3000 m^2 alapterületű tanműhely bázisa, a létrejött szervezetfejlesztés a HEFOP-4.1.1 program, valamint a HEFOP-3.2.2. program megvalósítása révén jött létre. A korszerű technológiai berendezések mellett helyet kaptak a számítástechnika, informatika eszközei: számítógépek, projektorok, digitális táblák. Ezen eszközök alkalmazása mára mindennapos gyakorlattá vált a képzésekben.

A 2013-as évben a projektek fenntartási kötelezettségeit teljesítettük.

Szervezetünk teljes kapacitással működő szakképzési társasággá vált.

 

A Debrecen TISZK Kft működését meghatározó tevékenységek 2014-ben:

·         A nappali rendszerű gyakorlati képzés ellátása a Központi Képzőhelyen.

·         Felnőttképzési tevékenység.

·         Tanulószerződéses formában gyakorlati képzés szerevezése.

A nappali rendszerű gyakorlati képzés keretében az elmúlt tanévben 4 szakképző intézmény gyakorlati képzését biztosítottuk a Központi Képzőhelyen, ami összesen 798 óra képzési idő felhasználásával realizálódott.

Társaságunk eredményes gazdálkodását,a biztonságos működés feltételeinek megteremtését kiterjedt felnőttképzési tevékenységünk biztosította. A Debrecen TISZK a 2013. évben 52 felnőttképzési programot valósított meg saját szervezésében. Ez 751 résztvevő bevonását jelentette a képzésekbe. 43 képzés a Központi Képzőhelyen, a további képzések külső helyszíneken kerültek megszervezésre. (Pl. Nyírbátor,Nyírbogát, Nyírlugos stb.)A Központi Képzőhelyen 4 külső képző által szervezett képzés valósult meg, 112 résztvevővel. Ezekhez a képzésekhez a tárgyi és infrastrukturális feltételeket a Debrecen TISZK Kft. biztosította.

A Debrecen TISZK N.K. Kft. 2013. szeptembertől az új OKJ szerint indítandó képzések esetében tanulószerződéses formában az alábbi szakmákban folytatott gyakorlati képzést 9. évfolyamos tanulók részére:

 

Hegesztő

34 582 06

12 fő

Gépi forgácsoló

34 521 03

22 fő

Villanyszerelő

34 522 04

25 fő

 

Kidolgozásra és bevezetésre került a Debrecen TISZK új Pályaorientációs programja az általános iskolás tanulók pályaismeretének és pályaválasztásának támogatására. 2013-ban az Alföld Szakképzővel együttműködve számos programot valósítottunk, többek között kiállítottunk a Pályaválasztási kiállításon. Folyamatosan, vagyis napi rendszerességgel működik a karrier-tanácsadó szolgáltatásunk.        

 

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.