HomeMagunkról / Taggyűlési és Felügyelő Biz. határozatok

 Nyomtatás

A DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KHT. TAGGYŰLÉSI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATAI

 

A 2006. évi taggyűlési határozatok:

 

1/2006. (III. 10.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése a társaság Közbeszerzési Szabályzatát, a vitára bocsátott tervezet szövegével azonos szövegezéssel elfogadja azzal, hogy a tervezet 6.7. pontját kiegészíti a ”…. a Közbeszerzési Bizottság előzetes véleményezését követően” szövegrésszel.


2/2006. (III. 10.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a vitára bocsátott tervezet szövegével azonos szövegezéssel elfogadja azzal, hogy a tervezet 6.5. pontjának első két mondata az alábbi szövegezésűre változik: „A tulajdonosok delegálnak képviselőket a társaság Közbeszerzési Bizottságába. A testület tagjait a társaság taggyűlése határozatlan időre választja.”

 
3/2006. (III. 10.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése megválasztotta a társaság Közbeszerzési Bizottságának tagjává Debrecen Megyei Jogú Város képviseletében: dr. Papp László, dr. Földi Enikő, Szűcs László, Halász D. János; Balmazújváros Város képviseletében: Nádasdi László; Hajdúböszörmény Város képviseletében: Uzonyi Imre. A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése javasolja a társaság közbeszerzési tanácsadójává a HEFOP 4.1.1. – HEFOP 3.2.2 projekt megvalósításra Varga Lászlót. A közbeszerzési tanácsadó a projekt tervekben szereplő díjazás ellenében, míg a Közbeszerzési Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.


4/2006. (III. 10.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése elfogadja Hajnal János ügyvezető központosított közbeszerzésekről szóló beszámolóját.

 
5/2006. (III. 10.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése a társaság éves közbeszerzési tervét a vitára bocsátott tervezet szövegével azonos szövegezéssel elfogadja.

 
6/2006. (V. 31.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja a társaság 2005. gazdasági évre vonatkozó mérlegét, az ügyvezető beszámolóját azzal, hogy 2006. augusztus 31. napi fordulónappal közbenső mérleg elfogadását irányozzák elő, azzal, hogy arra az időpontra rendeznie kell a társaságnak a társaság saját tőke törvényben előírt mértékét.

 
7/2006. (IX. 11.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése a támogatási szerződésekben rögzített végső kifizetések összegéből visszatartott 20%-os támogatási összeget teljes egészében a főkedvezményezett DEBRECEN TISZK Kht. viseli.

 
8/2006. (XII. 13.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése elfogadja a társaság 2005. augusztus 31. napi fordulónappal készült közbenső mérlegét.

 
9/2006. (XII. 13.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése a Társasági Szerződés eredeti szövegét hatályon kívül helyezi és a hatályos 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelő módosított társasági szerződését szöveget fogadja el, azzal, hogy a felügyelő bizottságból visszahívják Lévai Editet, s helyette megválasztják a Felügyelő Bizottság tagjává Berettyán Sándort választja 2010. április 3. napjáig.

 

A 2007. évi taggyűlési határozatok:

 

1/2007. (III. 14.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

 

A DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlése elfogadja a Cégbíróság végzésben közölt felhívása rendelkezéseinek megfelelően módosított társasági szerződését.

 

2/2007. (V. 31.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

 A Kht. taggyűlése elfogadja a társaság 2006. gazdasági évre vonatkozó mérlegét. A taggyűlés rögzíti, hogy a 7.667.000,-Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerül.

 

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Kht.
törvényi kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a 2007. május 31-i taggyűlés
által jóváhagyott, auditált 2006. évi beszámolójának főbb adatait:

 

adatok E Ft-ban

 

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

0

140 674

Forgóeszközök

1 350

159 144

Saját tőke

499

8 166

Összes közhasznú tevékenység bevétele

5 002

155 449

Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás

5 000

13 318

           Alapítótól

5 000

11 350

Egyéb bevétel

2

8 397

Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 011

147 782

Közhasznú eredmény

-1 009

7 667

Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.

 

A 2008. évi taggyűlési határozatok:

 

1/2008. (V. 30.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja a társaság 2007. gazdasági évre vonatkozó mérlegét.

 

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Kht. törvényi kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a 2008. május 30-i taggyűlés által jóváhagyott, auditált 2007. évi beszámolójának főbb adatait:

 

adatok E Ft-ban

 

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

140 674

780 276

Forgóeszközök

159 144

84 476

Saját tőke

8 166

13 172

Összes közhasznú tevékenység bevétele

155 449

229 893

Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás

13 318

85 169

           Alapítótól

11 350

16 500

Egyéb bevétel

8 397

16 845

Közhasznú tevékenység ráfordításai

147 782

224 887

Közhasznú eredmény

7 667

5 006

Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.

 

2/2008. (VI. 30.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés módosítását a tevékenységi körök módosítását és jóváhagyja a könyvvizsgáló megváltozott nevének átvezetését.

 

3/2008. (VI. 30.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése felhatalmazást ad az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban alapító tagként való részvételre.

 

 

5/2008. (X. 28.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja az SZMSZ-t és a Vagyonnyilatkozati szabályzatot.

 

6/2008. (XI.13.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A kht. taggyűlése elfogadja a DEBRECEN TISZK Kht. 2008. november 4. napján kelt közbeszerzési ütemtervét.

 

7/2008. (XI. 13.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A kht. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés 4.6. ponttal történő kiegészítését, felhatalmazza a társaság képviselőjét azzal, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Kft. taggyűlésén a DEBRECEN TISZK Kht. elfogadja a társasági szerződés módosítását. 

 

A 2009. évi taggyűlési határozatok:

 

1/2009. (V. 18.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja a DEBRECEN TISZK Kht. nonprofit Kft-vé alakítását, illetve a társasági szerződés módosítását az előterjesztésben meghatározott szövegezéssel.

 

2/2009. (V. 18.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kht. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés 8.6. pontjának módosítását, felhatalmazza a társaság képviselőjét azzal, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Kft. taggyűlésén a DEBRECEN TISZK Kht. elfogadja a társasági szerződés módosítását.  

 

3/2009. (V. 29.) DEBRECEN TISZK Kht. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2008. gazdasági évre vonatkozó mérlegét.

 

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Kht. törvényi kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a 2009. május 29-i taggyűlés által jóváhagyott, auditált 2008. évi beszámolójának főbb adatait:

 

adatok E Ft-ban

 

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

780 276

1 002 561

Forgóeszközök

84 476

122 847

Saját tőke

13 172

18 989

Összes közhasznú tevékenység bevétele

229 893

138 949

Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás

85 169

119 092

           Alapítótól

16 500

41 688

Egyéb bevétel

16 845

1 009

Közhasznú tevékenység ráfordításai

224 887

134 119

Közhasznú eredmény

5 006

4 830

Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.

 

4/2009. (IX. 25.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság belső szabályzataiként az alábbi dokumentumokat: Számviteli politika; Értékelési Szabályzat; Számlarend; Számlatükör; Pénzkezelési szabályzat; Leltározási szabályzat; Selejtezési szabályzat; Bizonylati rend; Fejlesztési támogatások kezelésének és felhasználásának eljárási rendje; Önköltség számítási szabályzat; Vagyonnyilatkozat tételéről szóló szabályzat; Gépjármű szabályzat; Működési rend; Házirend

 


A 2010. évi taggyűlési határozatok:

 

 

1/2010. (II.  1.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése visszahívja a felügyelőbizottság tagjait, az új felügyelőbizottság tagjaiként kijelöli Szilágyi Lászlót, Kathy Zsigmondot és Szarvas Endrét 2010. február 1. napjától 2011. január 31. napjáig.

 

A felügyelőbizottság tagjai külön íven szövegezett nyilatkozatában fogadják el a tisztséget.

 

A taggyűlés az ügyvezetői tisztségről való érdemi rendelkezést elhalasztja.

 

 

2/2010. (II. 1.) DEBRECEN TISZK NONPROFIT Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. elfogadja, hogy Hajnal János ügyvezető megbízási jogviszony keretében, havi bruttó 616.000-Ft megbízási díj fejében lássa el a 2010. február 01. napjától.

 

 

3/2010. (III. 29.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése visszahívja a társaság ügyvezetőjét és könyvvizsgálóját, megválasztja 2010. április 4-től 2015. április 3-ig Hajnal Jánost ügyvezetőnek, illetve 2010. április 4-től 2015. április 4-ig havi bruttó 499.000,-Ft díjazás fejében; az East Audit Zrt.-t könyvvizsgálónak, 600.000,-Ft/év megbízási díj fejében, azzal hogy a könyvvizsgálatért felelős személy: Balogh Istvánné.

 

4/2010. (V. 31.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2009. gazdasági évre vonatkozó mérlegét.

 

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. törvényi kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban közzéteszi a 2010. május 31-i taggyűlés által jóváhagyott, auditált 2009. évi beszámolójának főbb adatait:

 

adatok E Ft-ban

 

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

1 002 561

994 825

Forgóeszközök

122 847

42 302

Saját tőke

18 989

16 853

Összes közhasznú tevékenység bevétele

138 949

142 472

Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás

119 092

122 482

           Alapítótól

41 688

28 854

Egyéb bevétel

1 009

13 223

Közhasznú tevékenység ráfordításai

134 119

134 064

Közhasznú eredmény

4 830

8 408

Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.

 

 

5/2010. (V. 31.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság javadalmazási szabályzatát.

 

 

6/2010. (V. 31.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. megszavazza, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részére a társaság megfizeti az ülések részvételéhez kapcsolódó útiköltséget.


7/2010. (IX.17.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a Társasági szerződés 8.7. pontjának módosítását.

 

8/2010. (IX.17) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés 8.6. pontjának módosítását, felhatalmazza a társaság képviselőjét azzal, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Kft. taggyűlésén a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. elfogadja a társasági szerződés módosítását.

A 2011. évi taggyűlési határozatok:

1/2011. (I.07.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a javadalmazási szabályzat módosítását a határozati javaslatnak megfelelő, a DMJV Közgyűlése által elfogadott tartalommal.

 

2/2011. (I.28.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja melléklet szerinti társasági szerződés módosítást a felügyelő bizottsági tagok tisztségének megújítása kapcsán, és felügyelőbizottsági tagnak választja 2011. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig Szabó Gyulát, Kathy Zsigmondot és Szarvas Endrét.

3/2011. (III.31.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése elfogadja, hogy a társaság ügyvezetője, Hajnal János a megbízását 2011. április 1. napjától 2015. április 3. napjáig díjazás nélkül látja el.

 

4/2011. (V.30.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2010. gazdasági évre vonatkozó mérlegét.

 

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. törvényi kötelezettségeinek eleget téve

az alábbiakban közzéteszi a 2011. május 30-i taggyűlés által jóváhagyott,

auditált 2010. évi beszámolójának főbb adatait:

 

adatok E Ft-ban

 

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

994 825

927 877

Forgóeszközök

42 302

73 101

Saját tőke

16 853

18 514

Összes közhasznú tevékenység bevétele

142 472

114 723

Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás

122 482

107 792

           Alapítótól

28 854

21 237

Egyéb bevétel

13 223

6 931

Közhasznú tevékenység ráfordításai

134 064

98 248

Közhasznú eredmény

8 408

16 475

Az éves beszámolót a társaság a Cégbíróságon letétbe helyezte, ahol megtekinthető.

 

A 2012. évi taggyűlési határozatok:


 1/2012. (V. 09.) Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó mérlegét.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.




A 2013. évi taggyűlési határozatok:

1/2013. (I. 29.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:


A Kft. taggyűlése elfogadja a társasági szerződés módosítását a mellékelt módosító okiratnak megfelelő tartalommal.


A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.


2/2013. (V.14.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó beszámolóját.

 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

HBM_i_Napl__ba_Debrecen_TISZK_2012.jpg

 

 

3/2013. (V.14.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2013. évre vonatkozó értékesítési tervét.

 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.


4/2013. (IX. 09.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 A Kft. taggyűlése akként határoz, hogy a megbízói jogkör gyakorlójának személyeként a Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterét jelölik meg, illetve elfogadják a határozathoz mellékelt megbízási szerződés az ügyvezető jogviszonyára vonatkozóan. 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.


A 2014. évi taggyűlési és FB határozatok:

1/2014. (II. 05.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az üzleti tervet elfogadja, illetve azt elfogadásra javasolja.


1/2014. (III.06.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése akként határoz, hogy a mellékelt társasági szerződés módosítást és az ahhoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződést elfogadja.

 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

2/2014. (IV. 25.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése akként határoz, hogy a cégbíróság 35 számú végzése alapján módosított, mellékelt társasági szerződés módosítást elfogadja.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.


2/2014. (05.14.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja a társaság 2013. évi beszámolóját.


3/2014 (V.30.) Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2013. gazdasági évre vonatkozó beszámolóját.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

m__rleg2013.jpg


4/2014. (VII. 11.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése akként határoz, hogy az új tevékenységekre és az új Ptk-ra tekintettel a mellékelt társasági szerződés módosítást elfogadja.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok Bertalan Imre tartózkodása mellett elfogadták.


A 2015. évi taggyűlési és FB határozatok:

1/2015. (01. 06.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága módosítja és külön íven szövegezett mellékletben aláírja a Felügyelőbizottság megújult ügyrendjét.


1/2015. (I.30.) DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 
A Kft. taggyűlése megválasztja a felügyelőbizottság tagjait, az új felügyelőbizottság tagjaiként kijelöli Tirpák Zsoltot, Rózsáné Ócsai Editet, Végh Attilát 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig.
 
A felügyelőbizottság tagjai külön íven szövegezett nyilatkozatban fogadják el a tisztséget.
 
A tagok rögzítik, hogy a 2014. évben lezajlott önkormányzati választásokat követően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere Dr. Papp László, míg Balmazújváros Önkormányzatának polgármester Dr. Veres Margit lett.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.


1/2015.(II.03.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

 

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága megállapítja ügyrendjét, az Alapítók által kijelölt Felügyelőbizottság tagjai aláírják az ügyrend záradékát, hitelesítve annak tartalmát.


1/2015.(II.03.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

 

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának elnöke a DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata rendelkezéseinek megfelelően 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig Tirpák Zsolt.


3/2015. (02.17.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet elfogadja, illetve azt elfogadásra javasolja.

 

 3/2015. (III.23.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága egyetért a közgyűlési előterjesztéssel és javasolja annak elfogadását az alábbi ügyekben és módon:

- a könyvvizsgáló tisztségének meghosszabbítása újabb 5 évre

- az ügyvezető tisztségének meghosszabbítása újabb 5 évre

- a társaság nevének megváltoztatását azzal, hogy a közgyűlési előterjesztéshez képest a társaság elnevezése a vezérszóban legyen „Debreceni Képző Központ”

- a társasági szerződés módosítása 


4/2015. (III.23.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága egyetért javadalmazási szabályzat tervezetével javasolja annak elfogadását.



2/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 1/2015 (I.30.) határozatának megfelelően a társasági szerződés módosítását.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

 

3/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése

-visszahívja tisztégüknek lejártrával a társaság ügyvezetőjét és könyvvizsgálóját,

-megválasztja 2015. április 4-től 2020. április 4-ig Hajnal Jánost ügyvezetőnek havi bruttó 499.000,-Ft díj fejében;

-megválasztja 2015. április 5-től 2020. április 5-ig az East-Audit Zrt-t könyvvizsgálójának, 50.000,-Ft+ÁFA havi megbízási díj fejében, azzal, hogy a könyvvizsgálatért felelős személy: Balogh Istvánné.

-kiegészítik a társasági szerződést a mindenkori munkáltatói/megbízói jogkör gyakorlójának megjelölésével.

A Kft. taggyűlése a mellékelt módosító okiratnak megfelelően elfogadja ezen társasági szerződés módosítást.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

 

4/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése módosítja a társaság nevét, amelyre tekintettel a társaság új neve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, új rövidített neve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

A Kft. taggyűlése a mellékelt módosító okiratnak megfelelően elfogadja ezen társasági szerződés módosítást.

 

 A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok Dr. Kaplonyi-Sári Vanda szavazatával, két tartózkodás mellett(Szarvas Endre, Bertalan Imre) elfogadták.

 

5/2015. DEBRECEN TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. taggyűlése a mellékelt javadalmazási szabályzatot elfogadja.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok Dr. Kaplonyi-Sári Vanda szavazatával, két tartózkodás mellett(Szarvas Endre, Bertalan Imre) elfogadták.


4/2015. (04.09.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:


A társaság Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja a társaság 2014. évi beszámolóját. 



6/2015. DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:


A Kft. taggyűlése elfogadja a társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó beszámolóját.

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

 HBM_i_Napl__ba_Debrecen_TISZK_2014.jpg 


7/2015. DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

 

A Kft. tulajdonosai új felügyelőbizottsági tagot választanak-Molnár István személyében-Végh Attila felügyelőbizottsági tag helyett 2015. augusztus 3. napjától 2020. január 31. napjáig. Ennek megfelelően módosítják a társasági szerződés 12.9. pontját az alábbi szövegezésűre:

 

„12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik 2015. február 1. napjától(Molnár István esetében 2015. augusztus 3. napjától) 2020. január 31. napjáig:

 

 

Név: Tirpák Zsolt

Születési hely, idő: Kisvárda, 1975.07.16.

Anyja neve: Szabó Valléria

Lakcím: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 79. 4/15.

Név: Rózsáné Ócsai Edit

Születési hely, idő: Mezőkövesd, 1970.02.16.

Anyja neve: Dudás Mária

Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8.

Név: Molnár István

Születési hely, idő: Balmazújváros, 1966.11.14.

Anyja neve: Nagy Zsuzsanna

Lakcím: 4060 Balmazújváros, Petőfi utca 42.”

 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

 

 

 

5/2015(08.19.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

A társaság Felügyelő Bizottsága a DMJV Polgármesterének az ügyvezető premizálására vonatkozó döntését elfogadja, azzal egyetért.

6/2015.(12.09.) FB számú felügyelő bizottsági határozat:

 

A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság Felügyelő Bizottsága elnökének választják Danku Attilát.

8/2015. Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozat:

A Kft. tulajdonosai új felügyelőbizottsági tagot választanak-Danku Attila-személyében-Tirpák Zsolt felügyelőbizottsági tag helyett 2015. november 27. napjától 2020. január 31. napjáig. Ennek megfelelően módosítják  a társasági szerződés 12.9. pontját az alábbi szövegezésűre:

 

12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik ki Rózsáné Ócsai Editet 2015. február 1. napjától, Molnár Istvánt 2015. augusztus 3. napjától, Danku Attilát 2015. november 27. napjától 2020. január 31. napjáig:

 

Név: Danku Attila

Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1956.03.28.

Anyja neve:                       Varga Ibolya

Lakcím: 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 54317 hrsz.

 

Név: Rózsáné Ócsai Edit

Születési hely, idő: Mezőkövesd, 1970.02.16.

Anyja neve: Dudás Mária

Lakcím: 4200 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 8.

 

 

Név: Molnár István

Születési hely, idő: Balmazújváros, 1966.11.14.

Anyja neve: Nagy Zsuzsanna

Lakcím: 4060 Balmazújváros, Petőfi u. 42.

 

A határozatot a társaság taggyűlésén jelenlévő tagok egyhangúan, tartózkodás nélkül elfogadták.

 

 

Bejelentkezés





Keresés







Hírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.