HomeÖnéletrajz

 Nyomtatás

A jó önéletrajz
Egy-egy meghirdetett állásra akár több száz jelentkező pályázhat, ezért csupán néhány percet szánnak a pályázat elolvasására. Így rövid idő alatt eldőlhet, hogy valaki mellett vagy ellen döntenek a vállalat vezetői vagy a személyzetis munkatársak. Fontos tehát, hogy rövid, tömör, informatív, áttekinthető, jól strukturált legyen, minél logikusabb, tömörebb, annál rokonszenvesebb lesz a pályázó.
A legfontosabb információk: a személyes adatok, iskolai végzettség, egyéb ismeretek -, nyelvtudás, informatikai ismeretek - szakmai gyakorlat, munkatapasztalat és a személyes, valamint a szakmai érdeklődési kör. Ha fényképet is kér az állás hirdetője, fontos, hogy jól sikerült képet csatoljon a jelentkező.


Az önéletrajz típusai


A kronológikus önéletrajz a hagyományos munkaterületeken elfogadott minta, melyben a munkahelyek, munkatapasztalatok időrendi sorrendbe kerülnek. Ezen forma sajátossága, hogy a szakmai folytonosságra helyezi a hangsúlyt és kevesebb tered ad a munkakör betöltéséhez kapcsolódó fontos ismeretek és készségek bemutatására.
Ennek a típusú életrajznak az elkészítése elsősorban azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek munkaviszonnyal jól dokumentálható ismeretekkel. A funkcionális önéletrajzba azok az ismeretek és készségek kerülnek, amelyek a betöltendő álláshely szempontjából értékesek és fontosak. Éppen ezért ez a forma javasolt a pályakezdők esetében. (Ebben egyébként nem kell felsorolni az eddigi munkahelyeket, így akkor is alkalmazható, ha a pályázó szakmai múltjában jelentős ugrások tapasztalhatók.)


Az önéletrajznak tartalmaznia kell • A személyes adatokat (név, születési év, cím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot)

 • A tanulmányokat (az iskolákat fordított időrendben soroljuk fel dátummal)

 • Az iskola pontos nevét, a szak pontos megnevezését

 • A végzettséget

 • A speciális tréningeket

 • A tudományos munkát

 • A tapasztalatot

 • A munkahelyeket (fordított időrendben dátummal), pozíciókat

 • A nyelvtudást (vizsgák, szintek)

 • A számítógépes ismereteket

 • A jogosítvány meglétét


Mielőtt az írásához kezd, gondolja végig a következőket
 • Gondoljon vissza azokra a tanfolyamokra, amelyeket érdekesnek talált és sikeresen elvégzett, jegyezzen le minden elismerést.

 • Próbáljon meg visszaemlékezni azokra az iskolán kívüli tevékenységekre, amelyekben részt vett, amelyekben esetleg szerepe volt. Milyen iskolai oktatáson kívüli tanfolyamokon és képzésben vett részt.

 • Ha sikeresen elvégzett egy főiskolát, vagy tanulás mellett támogatta a családját, esetleg főállásban dolgozott, s közben tanfolyamra járt, feltétlenül sorolja az érdemei közé.

 • Vegyen számba minden munkát, amit eddig végzett életében - akár ingyen, akár fizetésért -, és írja le a munka jellegét, a felelősség mértékét, előléptetéseket, elismerést, jelentős fizetésemeléseket, jelentős hozzájárulásait a munkahelyi tevékenységekhez.

 • Gondolja át, hogy sok munkaadónál dolgozott-e, többféle állásban, vagy inkább az a jellemző, hogy sokáig maradt ugyanannál a munkaadónál.

 • Írja fel azokat a tevékenységeket, amelyekben önként részt vett.

 • Soroljon fel mindenfajta vezető szerepet, amit munkája során játszott, és minden adminisztrációs vagy pénzügyi felelősséggel járó feladatot, melyet ellátott.

 • Gondoljon át minden olyan tevékenységet, munkát, melyekben kreativitást, jó kezdeményező és szervezőkészséget tanúsított.

 • Meg kell fogalmazni, hogy miért dolgozik, miért keres munkát. Valószínű, hogy válaszában szerepel majd a megélhetés biztosítása, a család fenntartása.
Fontosabb tartalmi szempontokIskolai végzettség: Gondosan gyűjtse össze minden képzettségre vonatkozó adatát. Ha az iskolában kiemelkedő eredményt ért el, vagy a kötelező tantárgyak mellett fakultációra is járt, azokat is jelezze. Itt tüntesse fel az esetleges kitüntetéseket, díjakat. Itt említhető meg az iskolán kívüli tevékenysége, amelyben részt vett, vagy amelyben szerepe volt.

Szabadidős tevékenység: Ennek az a célja, hogy kedvező színben tüntesse fel az életrajzírót. Kerülni kell azonban minden olyan tevékenységet, amelyek semmitmondóak (pl. szeret olvasni). Itt sorolja fel azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amelyekről nem rendelkezik bizonyítvánnyal, de jól ért hozzájuk.

Egyéb megjegyzések: Itt sorolja fel azokat az ismereteit, készségeit és személyes tulajdonságait, amelyeket a betöltendő állás szempontjából fontosnak ítél.
Például: Aprólékos, becsületes, együttérző, elkötelezett, felelősségteljes, fogékony, gyorsan tanul, használja és fejleszti képességeit, jó kommunikációs képességű, jól együttműködik másokkal, kezdeményező, kitartó, következetes, kreatív, lojális, meggyőző, nagy munkabírású, nagy önuralommal rendelkezik, nyitott az új gondolatokra, önálló, pontos, rendszerető, rugalmas, széles érdeklődési kör, széles ismeretségi kör, szociális, toleráns, türelmes, vállalja a kockázatokat.

Ajánló személyek: Választható kategória. Ha külön nem kérik a pályázat benyújtásakor, akkor érdemes alkalmazni, ha az erősíti a pályázatírót.Fontosabb kiviteli szempontokAz önéletrajza elkészítése során vegye figyelembe az alábbi szempontokat:
 • Minden esetben szövegszerkesztővel és jó minőségű nyomtatóval készítse el önéletrajzát. Ettől csak akkor térjen el, ha a leendő munkáltatója külön kéri a kézzel írt önéletrajz beadását.

 • Önéletrajzát sima, fehér A/4-es papírra készítse el.

 • Másolatot csak jó minőségű másológéppel készítsen! Mindig legyen önnél másolat.

 • Fogalmazzon egyszerűen, használjon rövid szavakat, kerülje a szakkifejezéseket.

 • Vigyázzon a helyesírására.

 • Terjedelme legalább 1 és legfeljebb 3 oldal legyen. Többoldalas önéletrajz esetén minden oldalra írja fel a nevét.

 • Ne rövidítsen semmit, még a dátumokat sem.

 • Szellősen, széles margókkal készítse el.

 • Ne hajtsa össze, ha postára kell adnia, tegye A/4-es borítékba.
A munkaadók egy része diszkriminatív: elsősorban fiatal, egyedülálló, de tapasztalatokkal rendelkező munkaerőt keresnek. A piac ugyanis azt diktálja, hogy a leghatékonyabb, leginkább kihasználható embereket vegyék fel. A jelentkezésre adott válaszokban természetesen nem hivatkoznak erre, hiszen akkor a pályázó peres útra terelhetné az ügyet, mivel az sértené az egyenlő bánásmódról szóló törvényt, de sok esetben már idősnek tartják a 35 év felettieket. A pályázónak joga van arra, hogy ne írja be születési évét az önéletrajzba. Ugyanígy nem köteles ismertetni címét, családi állapotát sem.

Néhány jó tanács: Minden állásajánlatra érdemes külön önéletrajzot írni, és mindig azokat a képességeket és adottságokat kiemelni, melyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek.
Bár lehet szépíteni az igazságon, ha túl sok valótlanságot állít a pályázó, az a felvételi interjú során pillanatok alatt kiderülhet.
Legalább két-három internetes oldalt érdemes megkeresni, ahol tanácsokat és példaönéletrajzokat lehet olvasni az eredményes pályázásról. (oneletrajziras.lap.hu, allascentrum.com, jegyzetek.hu, karrier.hu)
Több internetes oldalon kész, letölthető önéletrajzi mintákat lehet találni, egyes állásokat elsősorban külföldi munkahelyen érdemes EU-konform önéletrajzzal megpályázni. Az interneten több helyen ehhez is lehet mintát találni. (oneletrajziras.lap.hu, allascentrum.com, jegyzetek.hu, karrier.hu)
A munkaadók szeretik, ha az, aki jelentkezik egy állásra, utánanéz a cégnek, a munkakörnek, és töri magát, hogy lehetőséget kapjon a bemutatkozásra.


Az európai önéletrajz

Az unió területén használatos önéletrajzok jellemzően az úgynevezett amerikai típusú, azaz időrendben fordított felépítést követik. Ez azt jelenti, mindig a legfrissebb, leginkább alkalmazható tudástól kell elindulni, és az időben legkorábbi munkahely vagy szakmai iskola szerepel a lista utolsó sorában.
A munkaadók elvárják a jelentkező munkahelyi és iskolai tevékenységeinek projektszerű ismertetését. Ezen az egyetemen, a szakközépiskolában vagy a munkahelyen végzett főbb tevékenységek rövid, maximum egy-két soros ismertetését értik. Külön díjazzák és elismerik, ha a volt hallgató, tanuló iskolai ideje alatt munkát végzett vagy kiegészítő, extratanulmányokat is folytatott.
Az önéletrajz negyedik eleme (a személyes adatok, munkatapasztalatok, tanulmányok és tréningek után) a személyes készségek felsorolása. A munkaadó elvárja, hogy a hozzá jelentkező tisztában legyen saját, az uniós piacon számított munkaerő-piaci értékével. Ennek kiderítéséhez érdemes tanácsadóhoz fordulni.
Kiemelt szerepet kap a nyelvtudást bemutató kompetenciarész. Itt az olvasási, írási, szóbeli kifejezés, megértés elemeket általában külön, egy négyfokozatú skálán szükséges értékelni.
Kevés európai vállalat kér nyelvvizsgát, a valódi munkavégzéshez kapcsolódó tudás az, ami számít. A legtöbb országban a saját nyelvi képzők tanúsítványai jelenthetnek előnyt. (További információk a http://www.nyak.hu/ honlapon) Az úgynevezett "Rigó utcai”, a magyar állam által elismert nyelvvizsga ismeretlen az EU területén.
A szociális kompetenciák részben arra kíváncsi a vállalat, hogy a pályázó élt-e már külföldön, milyen gyorsan tud alkalmazkodni idegen emberekhez, jövőbeli munkatársaihoz. Ebben a részben felsorolható minden olyan tapasztalat, amelyből arra következtethetnek, hogy alkalmasak vagyunk a multikulturális környezetben való munkára.


Önéletrajzminta

SZEMÉLYI ADATOK
Teljes név:
Teljes cím:
Értesítési cím (ha nem azonos a lakcímmel):
Városi telefonszám:
Mobiltelefonszám:
E-mail:
Születési idő:
Családi állapot:
Vezetői engedély:
Kapcsolódó vizsgák:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
Legmagasabb iskolai végzettség:
Iskola megnevezése:
Megszerzett szakképzettség:
Iskola települése:
Mettől meddig:
Bizonyítvány dátuma:
Száma:
Eredménye:
Fontosabb tantárgyak, fakultációk és eredményei:

További iskolai végzettség:
Iskola megnevezése:
Megszerzett szakképzettség:
Iskola települése:
Mettől meddig:
Bizonyítvány dátuma:
Száma:
Eredménye:

Továbbképzések
Tanfolyami végzettség:
Tanfolyam megnevezése:
Képző megnevezése:
Képző települése:
Mettől meddig:
Bizonyítvány dátuma:
Bizonyítvány száma:
Eredménye:

Nyelvismeret:
(Vizsgák nélküli nyelvismeretét is írja le!)
Nyelv:
Ismeret foka:
Nyelv:
Ismeret foka:

Számítástechnikai ismeretek:
(Vizsgák nélküli számítástechnikai ismereteit írja le!)
Program megnevezése:
Ismeret foka:

PÁLYAÚT
Utolsó munkahelye:
Munkahely megnevezése:
Beosztása:
Munkahely települése:
Mettől meddig:
Munkatapasztalatok (feladatok, eredmények):

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK ÉS ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

AJÁNLÓ SZEMÉLYEK

Bejelentkezés

KeresésHírlevélre való feliratkozás

 
Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv
A honlap fejlesztése az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.